Exempelmeningar.nu

Exempelmeningar till fotogenlampor

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet fotogenlampor, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet fotogenlampor i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "fotogenlampor". Dessutom visar vi också hur olika böjningar av ordet fotogenlampor kan användas, de böjningar som vi även har exempelmeningar till är fotogenlampornas. Om du klickar på den böjning av ordet fotogenlampor som du är intresserad av kommer du till listan över exempelmeningar för just den formen.

Fotogenlampor i en mening

Fotogenlampor är grundformen till detta ord, här nedan hittar du exempelmeningar till fotogenlampor.


  1. Rummen var belysta av fotogenlampor.


  2. Före elektrifieringen, lystes arbetarbostäderna upp av fotogenlampor.


  3. Olje- och fotogenlampor användes under många år parallellt med gasljus och elektriskt ljus.


  4. Ebbes bruk tillverkade länge fotogenlampor, vilket gjorde att den närliggande bebyggelsen länge hade haft upplysta hem.


  5. Innan elektrifieringen bestod arbetarbostäderna av fotogenlampor, kakelugnsuppvärmning, järnspis, vatten som hämtades med hinkar, och det fanns ingen avloppsledning.

Fotogenlampornas i en mening

Fotogenlampornas är en böjningsform av ordet fotogenlampor, här nedan hittar du exempelmeningar till fotogenlampornas.


  1. Tekniska förbättringar höjde fotogenlampornas lyskraft och driftsäkerhet.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ fotogenlampa fotograf ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet fotogenlampor som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel meningar om hur ordet "fotogenlampor" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "fotogenlampor" i ett större sammanhang.