Exempelmeningar.nu

Exempelmeningar till förlustandel

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet förlustandel, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet förlustandel i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "förlustandel".

Förlustandel i en mening

Här nedanför hittar du exempelmeningar till ordet förlustandel.


  1. Kavalleriets förlustandel uppgick till mellan 4 och 6 procent stupade och 10–16 procent sårade.


  2. Inkluderas denna uppgift skulle den totala förlustsiffran uppgå till 11 200 man, en förlustandel på 57 procent.


  3. Det ryska infanteriets förluster uppgick till 691 i antalet stupade och 1 784 i antalet sårade, en förlustandel på omkring 2 procent stupade och 6 procent sårade.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ förlust förlustelser ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet förlustandel som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel meningar om hur ordet "förlustandel" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "förlustandel" i ett större sammanhang.