Exempelmeningar.nu

Exempelmeningar till förkämpe

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet förkämpe, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet förkämpe i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "förkämpe".

Förkämpe i en mening

Här nedanför hittar du exempelmeningar till ordet förkämpe.


  1. Ivanka Trump: Min pappa är en förkämpe för kvinnor.


  2. Prästen Andrej Hlinka var en förkämpe för en slovakisk autonomi och ledde även det Slovakiska folkpartiet.


  3. Hon hade då blivit allmänt respekterad främst som en förkämpe för kärnvapennedrustning, men också för sina insatser för kvinnorörelsen.


  4. Han är också en förkämpe för organisationen Mental Illnes Fellowship, Victoria, som vill öka medvetandet om psykiska sjukdomar i Australien.


  5. Som svart, lesbisk kvinna från slummen stod hon ut i stadens politiska liv, dominerat av vita män, och var en förkämpe för marginaliserade grupper.


  6. De reformerta kom istället att fördöma Erasmus för hans tvist med Luther, och särskilt puritanerna kom att betrakta honom som en vidskeplighetens förkämpe.


  7. Som ”en enorm förkämpe för kvinnor och familjer” beskrev Ivanka Trump sin far och USA:s president inför en publik av kvinnor i toppositioner i Berlin i dag.


  8. “Som skolpolitiker och stark förkämpe för valfrihet kan jag med bedrövelse se hur ett gammalt beslut om en friskolereform som inte längre fungerar som den är tänkt”.  .


  9. Efter att hon återflyttade till USA permanent 1935 fortsatte hon sin karriär som författare och blev även en framträdande förkämpe för kvinnors och minoriteters rättigheter.


  10. Hon var även en förkämpe för att bevara det svenska kulturarvet och ordförande för Swedish Women's Club i Chicago, och hade belönats med flera utmärkelser för sina insatser av den svenska regeringen.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ förkämpar förkärlek ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet förkämpe som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel meningar om hur ordet "förkämpe" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "förkämpe" i ett större sammanhang.