Exempelmeningar.nu

Exempelmeningar till föräldraförsäkring

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet föräldraförsäkring, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet föräldraförsäkring i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "föräldraförsäkring". Dessutom visar vi också hur olika böjningar av ordet föräldraförsäkring kan användas, de böjningar som vi även har exempelmeningar till är föräldraförsäkringen. Om du klickar på den böjning av ordet föräldraförsäkring som du är intresserad av kommer du till listan över exempelmeningar för just den formen.

Föräldraförsäkring i en mening

Föräldraförsäkring är grundformen till detta ord, här nedan hittar du exempelmeningar till föräldraförsäkring.


  1. Sverige har västvärldens mest generösa och jämställda föräldraförsäkring.


  2. Hon har fört fram förslag om avdrag för privat barnomsorg och en utbyggd föräldraförsäkring.


  3. Men Sverige rankar fortsatt högt tack vare en utvecklad föräldraförsäkring och offentligt finansierad barnomsorg.


  4. Trump är den första presidenten som inkluderat betald föräldraförsäkring i sin budget, vilket var ett av hans vallöften.


  5. Allt fler män ställer krav på att få ta större ansvar för sina barn, och i Tyskland har man infört en föräldraförsäkring med pappamånader.


  6. Feldt kände olust inför den ekonomiska politik som regeringen förde, att i högkonjunktur "elda på" med en expansiv finanspolitik: en sjätte semestervecka och utbyggd föräldraförsäkring.


  7. Under mandatperioden 1973–1976 kunde regeringen Palme ändå driva igenom några betydelsefulla reformer, bland annat lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) och lagen om en allmän föräldraförsäkring.


  8. Under februari 1986 hade regeringen hållit överläggningar med den borgerliga oppositionen med syfte att få till stånd en uppgörelse om familjepolitiken med bland annat höjda barnbidrag och förlängd föräldraförsäkring.

Föräldraförsäkringen i en mening

Föräldraförsäkringen är en böjningsform av ordet föräldraförsäkring, här nedan hittar du exempelmeningar till föräldraförsäkringen.


  1. Något som, om det godkänns, ska ge föräldrar sex extra dagar om året inom ramen för föräldraförsäkringen för barn mellan 4-16 år från och med april nästa år.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ förälder föräldraledighet ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet föräldraförsäkring som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel meningar om hur ordet "föräldraförsäkring" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "föräldraförsäkring" i ett större sammanhang.