Exempelmeningar.nu

Exempelmeningar till elitistiska

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet elitistiska, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet elitistiska i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "elitistiska".

Elitistiska i en mening

Här nedanför hittar du exempelmeningar till ordet elitistiska.


  1. ”Trumps kommentarer är elaka, splittrande, elitistiska /.../.


  2. Vertinskij och hans konst var ’ett fenomen som hade en nästan hypnotisk påverkan på fler än de trångsynta kälkborgarna, nämligen den krävande elitistiska publiken.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ elitism elitistiskt ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet elitistiska som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel meningar om hur ordet "elitistiska" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "elitistiska" i ett större sammanhang.