Exempelmeningar.nu

Exempelmeningar till dysfunktionell

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet dysfunktionell, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet dysfunktionell i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "dysfunktionell". Dessutom visar vi också hur olika böjningar av ordet dysfunktionell kan användas, de böjningar som vi även har exempelmeningar till är dysfunktionella och dysfunktionellt. Om du klickar på den böjning av ordet dysfunktionell som du är intresserad av kommer du till listan över exempelmeningar för just den formen.

Dysfunktionell i en mening

Dysfunktionell är grundformen till detta ord, här nedan hittar du exempelmeningar till dysfunktionell.


 1. Nästan hela offentliga sektorn är dysfunktionell.


 2. I ovanliga fall indikerar ett lågt TSH att hypofysen är dysfunktionell på grund av en annan sjukdom.


 3. Årtionden av handelssanktioner och en dysfunktionell ekonomi har gjort att Kubas butiker ofta stor tomma på varor.


 4. Groening valde istället att snabbt skissa upp en version av en dysfunktionell familj under tiden han satt och väntade i lobbyn till Brooks kontor.


 5. Holland inspirerades mycket av en skev och dysfunktionell bild av amerikansk kultur och under arbetet med Americana uppvisade han en ”onaturlig nyfikenhet” för pratshower.


 6. 2018 kom rapporter om mobbing, olämpliga personliga relationer och en dysfunktionell kultur, och enligt uttalandet ska man undersöka om förändringen sedan dess varit tillräcklig.


 7. Mark Deming från Allmusic ansåg att även om låten inte handlade om just Cobains och Loves förhållande verkade den handla om två personer som hade en dysfunktionell relation till varandra.

Dysfunktionella i en mening

Dysfunktionella är en böjningsform av ordet dysfunktionell, här nedan hittar du exempelmeningar till dysfunktionella.


 1. Detta är ett nödvändigt ont för att rensa bort dysfunktionella inslag i ekonomin, menar de.


 2. Cross hävdade i sin biografi om Kurt Cobain att flera av låtarna på Nevermind handlade om Cobains dysfunktionella förhållande med Tobi Vail.


 3. Moore kommenterade med att säga att "DC insåg att deras dyra seriefigurer antingen skulle dö eller bli dysfunktionella." Istället övertygade Giordano Moore att fortsätta på berättelsen fast med nya seriefigurer.

Dysfunktionellt i en mening

Dysfunktionellt är en böjningsform av ordet dysfunktionell, här nedan hittar du exempelmeningar till dysfunktionellt.


 1. Vi hade det väldigt bra med varandra men levde ett dysfunktionellt liv.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ dysfunktion dysfunktioner ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet dysfunktionell som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel meningar om hur ordet "dysfunktionell" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "dysfunktionell" i ett större sammanhang.