Exempelmeningar.nu

Exempelmeningar till den

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet den, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet den i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "den".

Den i en mening

Här nedanför hittar du exempelmeningar till ordet den.


 1. Ta bort den.


 2. O, den häxan!


 3. ”Jag är den enda han har”.


 4. Men hur förebygger du den?


 5. ” just av den anledningen.


 6. Ane den enögde är fälld.".


 7. Domen fastslås den 11 maj.


 8. Ikväll, den 14 september:.


 9. Till slut exploderade den.


 10. Resan startar den 25 juni.


 11. När: Sedan den 17 oktober.


 12. Vad betyder den här domen?


 13. Glömma den rödgröna röran.


 14. Ve den kvinnan, den häxan!


 15. Jag älskar den här staden.


 16. Oslo är den femte dyraste.


 17. Keyes greps den 9 november.


 18. In på den politiska arenan.


 19. Smith och den andra av C.H.


 20. Hur ser ni på den kritiken?


 21. • Född den 20 januari 1967.


 22. Vi utreder den möjligheten.


 23. Vi är alla beroende av den.


 24. Jag älskar den här platsen.


 25. Ända till den 92:a minuten.


 26. Och den tog de tillvara på.


 27. Hur går det på den fronten?


 28. Det är den bästa tonfisken.


 29. Avgörs den 5 och 6 oktober.


 30. Matchen spelas den 11 juli.


 31. Vi har hopp den här gången.


 32. Nu kan den ha lokaliserats.


 33. Nu har den alltså antagits.


 34. Jag älskar den här klubben.


 35. Kan man lita på den källan?


 36. Vad säger den här ökningen?


 37. Frågar den blide Lövenborg.


 38. Tror ni han där är den onde?


 39. I och med den blev de kända.


 40. Han använde den kamera av E.


 41. ” twittrade han den 29 juni.


 42. Vad tänker du om den risken?


 43. Ekonomi är den stora frågan.


 44. Pepe med den känsliga foten.


 45. Vem är den bästa debattören?


 46. Svaret på den frågan är nej.


 47. Ah det var den du tänkte på!


 48. På söndag väntas den nå USA.


 49. Zimbabwe förtjänar den inte.


 50. Hustrun Helena är den andra.

Synonymer till den

Ett annat sätt att förstå bättre hur ett ord kan användas är att granska vilka synonymer det har, samt hur dessa synonymer kan användas. Exempelvis har ordet den följande synonymer: saken där.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ demonstrerande den där ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet den som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel meningar om hur ordet "den" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "den" i ett större sammanhang.