Exempelmeningar.nu

Exempelmeningar till biofilm

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet biofilm, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet biofilm i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "biofilm".

Biofilm i en mening

Här nedanför hittar du exempelmeningar till ordet biofilm.


  1. Den visades på 276 biodukar under sina tre veckors japanska biodistribution, där den började som veckans nionde och slutade som veckans 13:e mest sedda biofilm.


  2. När bakterierna bildar biofilm blir de mer motståndskraftiga mot yttre faktorer och deras förmåga att kommunicera och ta upp näring, kan därför öka tillväxt, spridning och överlevnad.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ bioenergi biofysik ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet biofilm som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel meningar om hur ordet "biofilm" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "biofilm" i ett större sammanhang.