Exempelmeningar.nu

Exempelmeningar till beredning

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet beredning, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet beredning i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "beredning". Dessutom visar vi också hur olika böjningar av ordet beredning kan användas, de böjningar som vi även har exempelmeningar till är beredningar och beredningen. Om du klickar på den böjning av ordet beredning som du är intresserad av kommer du till listan över exempelmeningar för just den formen.

Beredning i en mening

Beredning är grundformen till detta ord, här nedan hittar du exempelmeningar till beredning.


 1. Det finns dokumenterade beskrivningar om beredning i läkemedelssyfte från 1200-talet.


 2. På fästningen fanns champinjonodlingar under senare halvan av 1800-talet, liksom beredning av fiskprodukter.


 3. Fullmäktigemötet slutade med att ärendet återremitterades tillbaka till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.


 4. Regionstyrelsens ordförande i Västmanland Denise Norström (S) vill avvakta med att kommentera motionen som nu går in i beredning.


 5. Charles Felix Lindbergs Donationsfond uppdrog den 4 april 1914 åt en beredning att lämna förslag om att anlägga en botanisk trädgård.


 6. I Sverige publiceras HTA-rapporter bland annat av SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering samt vissa regionala HTA-center.


 7. Socialutskottet har tagit emot initiativ från M och V, som diskuterades under torsdagen och som kommer att tas upp igen efter vidare beredning.


 8. ”Vi konstaterar att det inte finns något i det som lyfts av Lagrådet som inte går att avhjälpa i regeringens fortsatta beredning av lagstiftningsärendet.


 9. Det innebär att vattnet inte bör användas i matlagning, beredning av livsmedel som förtärs råa, blandning av saft, tandborstning eller till att dricka, utan att man först kokat upp vattnet ordentligt.


 10. Kokråd innebär att vattnet inte bör användas i matlagning, beredning av livsmedel som förtärs råa, blandning av saft, tandborstning eller till att dricka, utan att man har kokat upp vattnet ordentligt först.

Beredningar i en mening

Beredningar är en böjningsform av ordet beredning, här nedan hittar du exempelmeningar till beredningar.


 1. För att fördela kommunstyrelsens arbetsuppgifter har denna även inrättat ett antal utskott och beredningar inom olika ansvarsområden.


 2. Stadsledningsförvaltningen är i sin tur indelar i mindre enheter och avdelningar, vars områden i flera fall motsvarar de utskott och beredningar som ligger under kommunstyrelsen.

Beredningen i en mening

Beredningen är en böjningsform av ordet beredning, här nedan hittar du exempelmeningar till beredningen.


 1. Området stakades ut sommaren 1914 i samråd med beredningen.


 2. Niinistö tror att händelserna i Åbo sannolikt påskyndar beredningen av lagen.


 3. Övriga i beredningen var: förste stadsingenjören Albert Lilienberg, professor Leonard Jägerskiöld och intendenten vid konstmuseet, professor Axel Romdahl.


 4. Som ordförande i beredningen valdes Hjalmar Wijk och professor Rutger Sernander från Uppsala fick uppgiften som sakkunnig expert att välja en lämplig plats.


 5. I mitten av 1980-talet växte sig kritiken mot urladdningslampor (natrium och kvicksilver) allt starkare och 1986 tillsattes en belysningskommitté till stöd för beredningen av stadens belysningsfrågor.

Synonymer till beredning

Ett annat sätt att förstå bättre hur ett ord kan användas är att granska vilka synonymer det har, samt hur dessa synonymer kan användas. Exempelvis har ordet beredning följande synonymer: framställning och utskott.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ beredd beredningsanläggning ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet beredning som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel meningar om hur ordet "beredning" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "beredning" i ett större sammanhang.