Exempelmeningar.nu

Exempelmeningar till beprövad

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet beprövad, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet beprövad i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "beprövad". Dessutom visar vi också hur olika böjningar av ordet beprövad kan användas, de böjningar som vi även har exempelmeningar till är beprövade och beprövat. Om du klickar på den böjning av ordet beprövad som du är intresserad av kommer du till listan över exempelmeningar för just den formen.

Beprövad i en mening

Beprövad är grundformen till detta ord, här nedan hittar du exempelmeningar till beprövad.


 1. Så kallad reflexionsavbildning är en numera beprövad metod.


 2. Den är extremt potent, den är beprövad (dock inte vid avrättningar) och den är framförallt lätt att få tag på.


 3. För att hejda bränderna har Ryssland använt sig av en tidigare beprövad metod, att preparera moln med kemikalier.


 4. Däremot anses det helt klart att Vasa inte var en beprövad konstruktion och att hon hade ett mycket stort antal kanoner i förhållande till sin vikt.


 5. Den möjligheten har den behandlande läkaren, om det finns evidens som vetenskaplig och beprövad erfarenhet, säger Karl-Mikael Kälkner, läkare och klinisk utredare på Läkemedelsverket.


 6. Imitation har fortfarande en plats i undervisning, till exempel genom att lära sig uttal av ett främmande språk, som socialisation, eller lära sig en av andras erfarenhet beprövad teknik.

Beprövade i en mening

Beprövade är en böjningsform av ordet beprövad, här nedan hittar du exempelmeningar till beprövade.


 1. De fortsatte därvid att använda de beprövade franska diplomatiska metoderna.


 2. Det är därför det är så viktigt att man jobbar efter beprövade metoder och program.


 3. Det karaktäristiska för 1900-talet är dels experimentlusta, dels återanvändning och vidareutveckling av beprövade stilar.


 4. Motorn var den beprövade Cosworth DFV V8 som gjort succé i formel 1 i början av 1970-talet, men här nedtrimmad för att hålla för långdistanslopp.


 5. – Det är en väldigt rolig studie som lägger fokus på problemet med ammoniakutsläpp från boskapsdjur. Men det finns andra beprövade metoder som istället kan effektiviseras.

Beprövat i en mening

Beprövat är en böjningsform av ordet beprövad, här nedan hittar du exempelmeningar till beprövat.


 1. Greppet att använda mat är beprövat inom svensk internationell politik.

Synonymer till beprövad

Ett annat sätt att förstå bättre hur ett ord kan användas är att granska vilka synonymer det har, samt hur dessa synonymer kan användas. Exempelvis har ordet beprövad följande synonymer: hållbar, pålitlig och som är tillförlitlig.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ bepansring bequaerti ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet beprövad som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel meningar om hur ordet "beprövad" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "beprövad" i ett större sammanhang.