Exempelmeningar.nu

Exempelmeningar till artefakt

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet artefakt, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet artefakt i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "artefakt". Dessutom visar vi också hur olika böjningar av ordet artefakt kan användas, de böjningar som vi även har exempelmeningar till är artefakter. Om du klickar på den böjning av ordet artefakt som du är intresserad av kommer du till listan över exempelmeningar för just den formen.

Artefakt i en mening

Artefakt är grundformen till detta ord, här nedan hittar du exempelmeningar till artefakt.


 1. Under anfallet får prinsen en artefakt, en dolk vid namn Dagger of Time, medan hans fars armé erövrar ett timglas som innehåller Sands of Time.


 2. Under anfallet stjäl prinsen en artefakt vid namn Dagger of Time (Tidens dolk), och maharajans dotter Farah tas som en gåva till sultanen av Azad.


 3. Givet att dessa exempel alla är mycket symmetriska och därmed förenklade är det frestande att dra slutsatsen att förekomsten av singulariteter är en artefakt av idealisering.

Artefakter i en mening

Artefakter är en böjningsform av ordet artefakt, här nedan hittar du exempelmeningar till artefakter.


 1. Materiella ting artefakter inkluderas i vissa definitioner men inte i andra.


 2. Museet ställer ut artefakter från de utgrävda gravarna och totalt 9 000 föremål visas upp.


 3. Bakers arbeten och relaterade historiska artefakter finns representerade på flera större museer och arkivinstitutioner.


 4. Biologen Julian Huxley byggde vidare på detta med tre begrepp för delarna av en kultur: mentifakter, artefakter och sociofakter.


 5. Det är omdebatterat vilka som räknas som de äldsta kartorna eftersom keramik och gamla artefakter också kan anses vara stjärnkartor.


 6. Shadow Gallery fungerade både som V:s hem och hans gömställe för de, av Norsefire, förbjudna artefakter som han hade samlat på sig under årens gång.


 7. I sina samlingar finns flertalet historiska artefakter samt även en samling med traditionella japanska rustningar och svärd som användes av samurajerna.


 8. Det innebär att alla stater som står bakom konventionen förbjuder plundring, kommersiellt utnyttjande, försäljning och spridning av vraket och dess artefakter.


 9. I ett hemligt rum, dolt bakom en bokhylla, har Interpol upptäckt vad som tros vara den största samlingen av artefakter från Nazityskland som hittats i Argentina.


 10. Museets stora arkiv med 20 miljoner föremål innehåller bland annat sådant som förts till Brasilien av Johan VI:s son Peter I och egyptiska och grekisk-romerska artefakter.


 11. Under en längre tid har arkeologer i Israel undersökt ett område på över 80 kilometer i radie i hopp om att hitta historiska artefakter och äntligen har man gjort ett genombrott.


 12. Samus fylldes med Chozo-DNA för att ge henne en stark resistens mot främmande miljöer, och tränades sedan upp som en krigare och fick en av Chozo-folkets artefakter, Power Suit-dräkten.


 13. Några av de artefakter som fanns i hans samling var Makarna Arnolfinis trolovning av Jan van Eyck, Bacchus och Ariadne av Tizian, en filmaffisch av Mildred Pierce en amerikansk kvinna, St.


 14. Att systematisera kulturer genom skillnader i artefakter, normer eller symboler och deras system är relativt svårt, åtminstone om man vill göra det med hög reliabilitet och täcka större delar av jorden.

Synonymer till artefakt

Ett annat sätt att förstå bättre hur ett ord kan användas är att granska vilka synonymer det har, samt hur dessa synonymer kan användas. Exempelvis har ordet artefakt följande synonymer: konstgjort föremål.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ artbrott artepitet ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet artefakt som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel meningar om hur ordet "artefakt" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "artefakt" i ett större sammanhang.