Exempelmeningar.nu

Exempelmeningar till Alfred

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet Alfred, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet Alfred i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "Alfred".

Alfred i en mening

Här nedanför hittar du exempelmeningar till ordet Alfred.


 1. Scott (commander), Alfred M.


 2. Ryde (EM), Alfred Jönsson (VM-silver) handboll.


 3. Kenyanan Alfred Kipchirchir var allra snabbast på bilbanan.


 4. Ljusklockan har vanligtvis blivit omskriven i samband med Alfred den store.


 5. William Nordhaus, ekonomipristagare till Alfred Nobels minne, dömer ut det målet.


 6. Enligt notblad publicerade på Musicnotes.com av Alfred Publishing har "Have You Ever?


 7. Till Stockholms första moderna kartverk räknas Alfred Rudolf Lundgrens Stockholmskarta från 1885.


 8. Martin Luther King och Malala Yousafzai är bara några av alla som vunnit Alfred Nobels fredspris.


 9. Nobelstiftelsen förvaltar den förmögenhet som Alfred Nobel efterlämnade och finansierar Nobelpriset.


 10. Herrtävlingen har ännu inte avgjorts, där representeras Sverige av Alfred Buskqvist och Erik Silfver.


 11. Sedan avgörs Alfred Dunhills Links Championship på tre prestigebanor i Skottland om knappt två veckor.


 12. Inne i biljetthallen sålde Charles Alfred Lee, som var minister för public works, den första biljetten.


 13. På uppdrag av den Topografiska corpsen tog kartografen Alfred Bentzer 1913 fram en ny karta över Stockholm.


 14. Prince Alfred Sidings bestod av sex spår som används för att ställa upp eltåg och invigdes den 12 november 1926.


 15. Niometer: Felix Claar, Jim Gottfridsson, Jonathan Carlsbogård, Alfred Jönsson, Lukas Sandell och Albin Lagergren.


 16. Det enda hon inte gillade var giriga människor som slösat sina pengar, skrattar Alfred Wilson, som var hennes chef.


 17. Säkerheten får aldrig vägas mot någonting annat, säger Alfred Skår Hansen, chef över systemdriften på Gassco till NRK.


 18. Ett nytt steg i den kartografiska redovisningen av Stockholm kom med Alfred Rudolf Lundgrens Stockholmskarta från 1885.


 19. Gällande detaljeringen och grafisk framställning hade man Alfred Rudolf Lundgrens Stockholmskarta från 1885 som förebild.


 20. Fler liknande förslag följde: år 1888 av arkitekt Adolf Emil Melander; 1889 av direktören Alfred Sandahl; 1891 av ingenjören C.


 21. Herrar internationell klass:1) Alfred Kipchirchir, Kenya, 1.00.582) Kebede Wami, Etiopien, 1.01.123) Enos Kakopil, Kenya, 1.01.56.


 22. Alfred von Tirpitz utsågs 1897 till minister för den kejserliga flottan och han ville utmana Royal Navy om herraväldet på Nordsjön.


 23. Många hundar förgiftas, vilket också innebär potentiell livsfara, enligt toxikologen doktor Andrew Dawson, på Royal Prince Alfred Hospital.


 24. Samskolans byggnad, som stod klar 1910 i samband med att skolan flyttade från sina ursprungliga lokaler i slottet, ritades av Georg Alfred Nilsson.


 25. Tidigare kulturellt betydelsefulla byggnader och platser, såsom spårområdet Prince Alfred Sidings och vagnhallen West Carriage Shed, har dock rivits.


 26. Det ena paret var Alfred Hultman och Gustav Stålbom, det andra Johan Emil Lago, som efter sin död 1913 efterträddes av Gustav Hultman, och Karl Tolf.


 27. Ribbentrop konsulterade Alfred Rosenberg, riksminister för de ockuperade områdena i öst, om den politiska exploateringen av Sovjetunionens territorium.


 28. I sitt försök att tvinga Reichstag att anta propositionen, hotade amiral Alfred von Tirpitz att avgå från sin tjänst som statssekreterare i marinministeriet.


 29. Vi hoppas också på en snabb och trygg uppstart så fort konflikten är över, så att den totala förlusten för Norge blir så liten som möjligt, säger Alfred Skår Hansen.


 30. Utöver själva stationen gäller skyddet även Western Carriage Shed, Prince Alfred Sidings, Parcels Post Office, bangården en del av järnvägen Darling Harbour Goods Line.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ Alf Alfredsson ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet Alfred som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel meningar om hur ordet "Alfred" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "Alfred" i ett större sammanhang.