Exempelmeningar.nu

Exempelmeningar till Abchazien

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet Abchazien, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet Abchazien i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "Abchazien".

Abchazien i en mening

Här nedanför hittar du exempelmeningar till ordet Abchazien.


  1. Det handlar om att det inte finns en acceptans för annekteringen av Sydossetien och Abchazien.


  2. Relationen mellan Ryssland och Georgien har varit frostig ända sedan Rysslands annektering av Sydossetien och Abchazien 2008.


  3. De ryska styrkorna drog sig senare tillbaka från Georgien men har förblivit i Abchazien och Sydossetien sedan dessa direkt efter kriget utropat sig som självständiga stater.


  4. I praktiken sätter dock de fastlåsta konflikterna i de ryskstödda utbrytarrepublikerna Abchazien och Sydossetien för tillfället helt stopp för alla georgiska medlemskapsförhoppningar.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ Aachen Abdullah ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet Abchazien som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel meningar om hur ordet "Abchazien" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "Abchazien" i ett större sammanhang.